Autor: Kaso
Popis: Úvod Autor: Kaso
Popis: Pauzička Autor: Kaso
Popis: Ide sa do kopcov Autor: Kaso
Popis: Kamoši Autor: Kaso
Popis: Brod Autor: Kaso
Popis: Alex (lapá dych) Autor: Kaso
Popis: Stúpanie Autor: Kaso
Popis: Po obede Autor: Kaso
Popis: Cestou hrebeňom Autor: Kaso
Popis: Tlupa Autor: Kaso
Popis: Bystrá za nami Autor: Kaso
Popis: Pohyb Autor: Kaso
Popis: Klin pred nami Autor: Kaso
Popis: Sňah v tráve Autor: Kaso
Popis: Zhora Autor: Kaso
Popis: Hore na Kline Autor: Kaso
Popis: Račkove plieska a okolie Autor: Kaso
Popis: Zostup Autor: Kaso
Popis: Siesta. Už sa nám ďalej ani nechce. Autor: Kaso
Popis: Ľaľa ho, piskľúň jeden! Autor: Kaso
Popis: Úvod Autor: Kaso
Popis: Pauzička Autor: Kaso
Popis: Ide sa do kopcov Autor: Kaso
Popis: Kamoši Autor: Kaso
Popis: Brod Autor: Kaso
Popis: Alex (lapá dych) Autor: Kaso
Popis: Stúpanie Autor: Kaso
Popis: Po obede Autor: Kaso
Popis: Cestou hrebeňom Autor: Kaso
Popis: Tlupa Autor: Kaso
Popis: Bystrá za nami Autor: Kaso
Popis: Pohyb Autor: Kaso
Popis: Klin pred nami Autor: Kaso
Popis: Sňah v tráve Autor: Kaso
Popis: Zhora Autor: Kaso
Popis: Hore na Kline Autor: Kaso
Popis: Račkove plieska a okolie Autor: Kaso
Popis: Zostup Autor: Kaso
Popis: Siesta. Už sa nám ďalej ani nechce. Autor: Kaso
Popis: Ľaľa ho, piskľúň jeden!
kuk na všetky z tejto galerie
pridať fotky