Autor: Kaso

Kam sme to zas došli?

Autor: Kaso

Takto nás privítalo more

Autor: Kaso

Potom sa konečne vyčasilo

Autor: Kaso

Dubrovnik I.

Autor: Kaso

Dubrovnik II.

Autor: Kaso

Obed v sáčku

Autor: Kaso

Prvý výhľad na vodopády

Autor: Kaso

Všade samá voda

Autor: KasoAutor: KasoAutor: Kaso

Tu sa skrývali ženy, deti a starci

Autor: Kaso

Krásna voda

Autor: Kaso

Kopec pstruhov

Autor: KasoAutor: KasoAutor: KasoAutor: KasoAutor: Kaso

Zhora

Autor: Kaso

Bola studená až ma skrúcalo

Autor: Kaso

Ideme dom