Country Lodenica 2002

(Výberové kolo - Orava, Liptov a Turiec)

2002 - marec


NotaBene1.jpg (17609 bytes)

Laureati - NOTABENE

 NotaBene2.jpg (16360 bytes)

NotaBenica

Kamienok.jpg (22238 bytes)

SweetSweetStone

OldKamienok.jpg (19233 bytes)

Old S.S.S.

Hulejovci.jpg (11992 bytes)

Prekvapenie festivalu - Hulej mladší z Hulejom starším

HulejovciHulia.jpg (16106 bytes)

Na fajč pauze

HulejovciHuliaVhuliarni.jpg (15173 bytes)

Hulejovci Hulia v Huliarni

Diviacky.jpg (14046 bytes)

Weget

Weget.jpg (19116 bytes)

Sádrová princezna na koncerte