"Sú štyri základné fázy spoznávania sa:
1) ruka v ruke
2) ruka v niečom
3) niečo v ruke
4) niečo v niečom"