"KRYOTERAPIA - druh liečebného pobytu v spacáku typu HYBERNATOR"
vynález tejto kúry pripisujú niektoré pramene osobe znamej ako DBCH
19.04.2003